Otázka pro Pavla Hojdu, chebského zastupitele a odborníka v dopravě: 

Na sklonku srpna se uskutečnilo pro český export, investice a obchod velmi zajímavé ´China investment fórum´. Toho jste se aktivně účastnil. Myslíte, že bude pro naše hospodářství přínosné?

Fórum se týkalo budoucí a možné spolupráce zejména v oblastech průmyslu, energetiky, infrastruktury, informačních technologií, vědy a výzkumu, dopravy, obchodu, finančnictví a zdravotnictví. Jeho význam byl zdůrazněn účastí vicepremiéra Státní rady ČLR Zhang Gaoli, premiéra vlády ČR Bohumila Sobotky a velkého množství podnikatelů, odborníků a politiků z Číny, ČR a dalších států bývalé východní Evropy. Významné bylo i místo jednání a setkání Pražský hrad. Měl jsem možnost zúčastnit se panelové diskuse zabývající se oblastí těžkého průmyslu, strojírenství a energetiky v Míčovně Pražského hradu a slavnostního zakončení fóra v Jižních zahradách Pražského hradu. Byl jsem příjemně překvapen množstvím zúčastněných a velkým zájmem o užší navázání spolupráce v uvedených oblastech fóra a zejména významem, který mu přikládá nejen česká, ale i čínská vláda. Měl jsem možnost se zúčastnit podpisu konkrétní smlouvy mezi českou stranou zastoupenou Fermat CZ a čínskou společností Jinding China na založení společného strojírenského podniku a současně prezentaci prvního středoevropského technologického parku v Číně v provincii Hebei, nacházející se v okolí Pekingu a s počtem obyvatel více než 80 milionů. Z celého jednání fóra byl cítit velký optimismus obou zúčastněných stran z budoucí vzájemné ekonomické a vědeckotechnické spolupráce. Někteří hovoří o náhradě za ztráty z ruského trhu a ekonomické spolupráce s Ruskem. Věřme, že i reprezentativní účast z čínské strany nastínila zásadní obrat v podmínkách podnikání, obchodu a vzájemné spolupráce česko-čínských obchodně-ekonomických vztahů.