Otázka pro Pavla Hojdu, chebského zastupitele a odborníka v dopravě a průmyslu: 

Havarijní stav silničních mostů v regionu i v celé republice. To je nyní ožehavé téma. Existuje podle vás nějaké efektivní řešení v této oblasti?

Havarijní stav velkého množství mostů již avizoval ministr dopravy Peltrám v roce 1999 a usiloval o to, aby stát přijal mimořádná opatření na postupnou opravu nejen havarijních mostů, ale i mostů, které potřebují řádnou údržbu pro zajištění co nejdelší životnosti. Nejedná se tedy vůbec o nové téma. Zlomovým okamžikem bylo založení Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v roce 2002, kdy se postupně dařilo odstraňovat havarijní stav mostů. Bohužel další datum, a to je rok 2005, kdy byly na kraje převedeny silnice II. a III. tříd i s 11,1% ze spotřební daně na pohonné hmoty a maziva (PHM). Došlo k postupnému zhoršování právě na mostech silnic II. a III. tříd. Současný stav je takový, že na odstranění všech závad na mostech silnic II. a III. tříd bude zapotřebí asi 42 miliard Kč a v průběhu dalších devíti let ještě 15 miliard Kč. Na to ale samozřejmě krajské rozpočty nemají a nemohou mít. Určitým řešením by bylo, kdyby nebyla větší část spotřební daně z PHM, to je 80%, takzvaně rozpouštěna ve státním rozpočtu. Krajům a SFDI se tak přerozděluje dohromady pouze 20% spotřební daně z PHM. Bohužel musím konstatovat, že mosty jsou zchátralé v celé ČR a v minulosti se jim věnovala daleko menší pozornost než vlastním silnicím. Jeden z důvodů je, že opravy mostů jsou poměrně drahé a řeší jen krátký kousek silnice. V současné době se hovoří o špatném stavu u cirka 3000 mostů, což je prakticky každý pátý v ČR. Co říci závěrem? Pokud nedojde k zásadní změně plánování a financování oprav a údržby nejen mostů, ale i dopravní infrastruktury jako celku, nedočkají se naši motoristé jízdy na obdobných silnicích jako za našimi hranicemi na jih a západ.