Policisté z obou stran hranice a rybářská stráž dělají společné hlídky na přehradě Jesenice. Proč je pořádají?

Společné hlídky na Jesenici se osvědčily již v loňském roce, letos proto pokračují.
Vzhledem k tomu, že Chebsko je oblíbenou turistickou oblastí občanů hlavně ze Spolkové republiky Německo a je zde opravdu velký příliv těchto turistů, je třeba, aby výkon služby byl posílen i o příslušníky německé policie.

Spolupráce se také hlavně týká různých akcí, kde se návštěva německých turistů očekává. V rámci spolupráce se i letos pravidelně koná společná česko-německá hlídka na přehradě Jesenice, která výkon služby provádí na policejním motorovém člunu a svůj dohled zaměřuje na veřejný pořádek a na dodržování platných právních předpisů v oblasti rybolovu a celé přehrady Jesenice.

Policisté zde zkontrolovali kempy, plavidla na vodním díle Jesenice a jejich osádku. Zjistili několik přestupků dle rybářského řádu. Zajistili několik osamocených prutů, několik nahozených prutů bez rybáře. Zadrželi tři povolenky a uložili za ně sankce. Byl zjištěn v několika případech lov bez povolení, kdy toto bude dále postoupeno správnímu orgánu. Jeden přestupek se týkal ponoru dvou potápěčů bez vytyčení místa předepsaným způsobem.
Společné hlídky jsou občany vnímány kladně a nevyskytl se žádný problém, u kterého by byla potřeba většího zásahu a v tomto zaměření budou pokračovat i nadále.