Problém s parkováním trápí také Cheb. Jak postupovat v případě, že špatně zaparkuje osoba blízká majiteli vozidla? Je majitel vozu povinen sdělit jméno dotyčné osoby blízké? Liší se to v situaci, že je za stěračem lísteček, na kole botička či při odtahu?


V případě, že osoba blízká majitele vozidla špatně zaparkuje, mohou v zásadě nastat dvě situace. Buď projednání přestupku v takzvaném blokovém řízení nebo ve správním řízení. V blokovém řízení lze věc vyřešit pouze pokud je přestupek spolehlivě zjištěn, nestačí domluva, obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit a nejedná se o přestupek, za který je možné podle přestupkového zákona uložit zákaz činnosti.

Pokud tedy majitel vozidla zjistí, že je jeho vozidlo osazeno zařízením městské policie zamezujícím odjezd (tzv. botičkou), bude mu patrně strážníkem sděleno, že řidič vozidla se dopustil přestupku. Majitel vozidla je povinen znát totožnost osoby, které svěřil nebo přikázal vozidlo k řízení. Jestliže bude majitel zároveň řidičem a bude souhlasit s projednáním věci v blokovém řízení, bude věc projednána na místě. Proti sankci uložené v blokovém řízení není přípustný žádný opravný prostředek. Pokud majitel nebude souhlasit s tím, že se dopustil přestupku, neměl by souhlasit s projednáním v blokovém řízení – strašením, že 've správním řízení to bude mít dražší' by se neměl nechat odradit. Strážník přestupek zadokumentuje a předá k projednání správnímu orgánu (např. Odbor silničního hospodářství a dopravy MÚ).

Důkazní břemeno tíží správní orgán, který přestupek projednává. Pokud majitel vozidla odepře podání vysvětlení z výše uvedeného zákonného důvodu a nebude doložen jiný důkaz (například videozáznam s parkujícím řidičem), pak správní orgán jednoduše neunese důkazní břemeno a bude nucen věc odložit. Postup řešení přestupku je stejný, ať už majitel nalezne za stěračem 'lísteček', na vozidle 'botičku', nebo je vozidlo odtaženo.