Česká obchodní inspekce (ČOI) stále nehodlá zveřejňovat výsledky kontrol pohonných hmot na benzinových stanicích. Myslíte, že by představitelé krajů v republice mohli učinit kroky, kdy by kontroly svým způsobem zafinancovali z vlastních zdrojů a výsledky pak prostřednictvím médií řidičům zprostředkovali. Dalo by se podle vás v této aktivitě postupovat společně?

Česká obchodní inspekce, i když je placená z peněz daňových poplatníků, odmítá zveřejňování výsledků kontrol. Přesto beru testy financované kraji spíš jako náhradní alternativu. Řešení tohoto problému musí být na úrovni Ministerstva obchodu a průmyslu ČR a případně parlamentu. Proto budu interpelovat u jednotlivých ministrů také jako poslanec.