V Chebu archeologové nalezli při výkopových pracích část historického potrubí, přiblížíte, o co se jednalo?
Stalo se tak při celkové rekonstrukci chebské ulice Židovská. Součástí každé stavby je povinný archeologický průzkum. Při něm bylo nalezeno dřevěné potrubí a vodovodní kanalizace. Stáří je odhadováno od 14. století do první poloviny 19. století. Další podrobnosti však ukáže až odborná expertiza. Velkou radost z nálezu mají archeologové, ovšem stavba byla dočasně pozastavena. Je nyní třeba vyčkat na ukončení průzkumu, aby se mohlo s rekonstrukcí komunikace pokračovat.

Poškozený památník v Aši.
Opravou pomníku uctí oběti Velké války