Na úhradu těchto poplatků už mají obyvatelé Chebu jen dnešek. Poplatek za komunální odpad pro rok 2017 se platí na účet města Chebu č. 8847450257/0100 u Komerční banky v Chebu, a to na variabilní symbol, který byl každému poplatníkovi přidělen a oznámen v minulých letech. Poplatek ve výši 700 korun platí všichni občané, kteří mají evidovaný pobyt v Chebu, včetně cizinců a fyzických osob hlášených na ohlašovně Městského úřadu Cheb na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14. Poplatek hradí také všechny fyzické osoby mající ve vlastnictví byt, dům nebo rekreační objekt, ve kterém nemá nikdo evidovaný pobyt. Splatnost je do 31. května 2017. Je možné jej uhradit příkazem u vaší banky, úhradou na poště nebo v hotovosti v pokladně Městského úřadu Cheb, kde je možné platit i kartou. Sankce za pozdní úhradu činí až trojnásobek dlužné částky. Jen bych rád připomněl, že složenky na úhradu poplatku za komunální odpad se nerozesílají, ani nepředávají na Městském úřadě Cheb. Posílají se jen osobám nově přistěhovaným či narozeným.

Ke stejnému datu, tedy do 31. května 2017, je i splatnost místního poplatku ze psů. Poplatek se hradí na účet města č. 19-528331/0100, a to opět některým z výše uvedených způsobů. Složenky se od roku 2013 nezasílají. Variabilní symbol pro platbu obdržel každý poplatník při evidenci psa. V případě, že má držitel více psů, platí poplatek za každého z nich pod samostatným variabilním symbolem. K místnímu poplatku ze psa se přihlašuje pes od 3 měsíců věku, nebo do 15 dnů od převzetí do vlastnictví. 

U šedé budovy za policejním autem došlo k napadení ženy
Policie už má útočníka, který pobodal ženu v Chebu