Otázka proTomáše Lindu, místostarostu Chebu:

Chebští radní projednávali další obchodní podmínky pro Chebské technické služby (Chetes)…?

To je pravda. Pro údržbu veřejné zeleně již podmínky stanovené byly.

Nyní radní připravili podmínky pro čištění komunikací a veřejných prostranství, údržbu a obnovu městského mobiliáře a dětských hřišť, kašen, vodovodních a kanalizačních přípojek, správu autobusových zastávek a čekáren či místních a účelových komunikací.

Naše představa je, že by tyto záležitosti měla primárně řešit společnost Chetes, tu totiž město 100 procentně vlastní. Lépe si tak ohlídáme kvalitu provedených prací i ceny za jednotlivé položky.

Obchodní podmínky by měly tento rok nastavit standard a cenu, za kterou je Chetes vše schopen realizovat – a tento rok by měly být opravdu konkrétní. Na konci roku můžeme činnosti vyhodnotit, a snáze tak stanovíme rozpočet pro příští rok. Chetes nově již nemusí zajistit 75 procent prací svými silami, ale může si najmout subdodavatele.