Chebské divadlo vyhlásilo před měsícem dětskou výtvarnou soutěž pro školáky. Jak vypadá aktuální situace?

V tuto chvíli vyrábíme letáčky a soutěž je ve své přípravné fázi, kdy oznámení o soutěži rozdáme mezi chebské školy a zároveň jsou informace o soutěži k dispozici v divadle. Soutěž nese název Divadlo nás baví a má výtvarnou a literární část. Výtvarná je pro první a druhé stupně základních škol a spočívá ve vytvoření obrazu jakoukoliv technikou. Obraz by měl nějakým způsobem reflektovat divadlo. Jedná se například o scénu z nějakého představení. Literární část pro druhé stupně základních škol a střední školy bude spočívat v psané reflexi viděného divadelního představení, ať už formou úvahy, recenze nebo odvyprávěného zážitku.