Otázka proVáclava Larvu, nového krajského radního pro zdravotnictví:

Jste novým krajským radním pro oblast zdravotnictví. Co vás nyní čeká za úkoly? V čem vidíte největší problémy? Hodně se mluvilo o stavbě nové nemocnice, jaký máte na tento záměr osobně názor?

Tak v současnosti nejvíce řeším předání své ordinace. Poté si musím sednout a prostudovat veškeré materiály, abych se dozvěděl, v čem jsou resty a co je potřeba aktuálně dodělat. Mým cílem je zajistit řešení problémů a právě likvidaci nedostatků. Co se týče nové nemocnice, tak si myslím, že je v současné době nejdůležitější zajistit základní péči a vyřešit personální otázky. Měli bychom sem přilákat mladé perspektivní lidi, kteří mají zájem ve zdravotnictví pracovat. To je jeden ze základních úkolů. Nerad bych, aby se místo nové nemocnice stavěl strašidelný zámek, který se nepodaří zaplnit kvalitním a kvalifikovaným personálem. Rozhodně máme tedy před sebou hodně práce a úkolů. Těm rozhodně nepomůže, když se budeme vzájemně štvát a pomlouvat. Je potřeba jednat konstruktivně a s rozumem.