Otázka proVítězslava Padevěta, starostu Velké Hleďsebe:

Velká Hleďsebe měla už před časem v plánu zorganizovat sběr nebezpečného a objemného odpadu. Už znáte termín, kdy budou moci občané tyto služby využít?

Sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu se uskuteční podle harmonogramu 9. až 11. listopadu formou putujícího kontejneru. Na tyto dny vydáme samostatné letáky. Kontejnery na objemný odpad se objeví v obci v pátek 21. října do soboty 22. října. Dva umístíme na sídlišti v Klimentově, dále bude kontejner v areálu bývalých kasáren. Ve Velké Hleďsebi budou moci občané využít nádoby na objemný odpad v Žižkově ulici u radnice, v Tyršově ulici, na křižovatce u prádelny v ulici Pohraniční stráže a také v přidružené obci Malá Hleďsebe.