Otázka pro Vladislavu Chalupkovou, starostku obce Drmoul: 

V Drmoulu se uskuteční sběr různých druhů odpadů, kdy to bude?

Sběr velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu a elektroodpadu se uskuteční ve dnech 19. a 20. října. V pátek 19. října to bude od 8 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin. Kontejnery najdou zájemci u hasičské zbrojnice. Lidé budou moci přinést například nábytek, koberce, linolea, kuchyňské linky, akumulátory, ledničky, barvy, oleje nebo rádia, přehrávače, telefony a mnoho dalšího odpadu.