Otázka pro Zdeňku Markovou, tiskovou mluvčí společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s:

Jsou v chebské nemocnici omezené návštěvy?

Odpátku 28. ledna rozhodl generální ředitel JUDr. Horák v součinnosti s lékařským ředitelem MUDr. Horníkem o vydání zákazu návštěv na odděleních ARO a jednotkách intenzivní péče nemocnic v Karlových Varech i v Chebu, a to na základě doporučení Krajské hygienické stanice. Důvodem je aktuální hygienicko-epidemiologická situace a rychle se zvyšující počet respiračních onemocnění včetně závažnějších případů chřipky, které dosáhly hranice epidemie. Na ostatních odděleních je doporučeno sledovat situaci a v kompetenci primářů je rozhodnout o vstupu osob zvenku.Prosíme příbuzné a známé pacientů, hospitalizovaných v nemocnicích Karlovy Vary a Cheb na standardních odděleních, aby zvážili svou návštěvu a pokud možno ji odložili. Je to především v zájmu samotných pacientů. Děkujeme za pochopení.