Na jakou akci, kterou bude pořádat Produkční centrum Kamenná v Chebu, se mohou momentálně těšit lidé z Chebska?

Nejbližší bude Filipojakubská noc v historickém jádru města Cheb. Poslední dubnový den jsou všichni zájemci srdečně zváni na tradiční lampionový průvod. Trasa povede z náměstí Krále Jiřího z Poděbrada následně Kamennou ulicí do areálu Krajinné výstavy. V Krajince jsme pro všechny návštěvníky připravili na 21. hodinu ohňostroj. Poté se zapálí oheň a bude hrát DJ. Účinkovat v průvodu bude také Mládežnický dechový orchestr Základní umělecké školy Cheb pod vedením Jiřího Smitka, taneční oddělení Základní umělecké školy Cheb, které vede Jaroslava Havlíčková, a DJ Jindra Skopec. Akce vypukne ve 20 hodin.