Hejtman Karlovarského kraje nedávno jednal s ministryní zdravotnictví. Co bylo hlavním tématem jednání?

Hejtman Josef Novotný se skutečně sešel s ministryní zdravotnictví Danou Juráskovou. Chtěli bychom, aby do krajských nemocnic směřovalo více finančních prostředků, protože si myslíme, že velké množství peněz putuje do fakultních nemocnic a právě na krajské nemocnice se zapomíná.

Mnoho nemocnic má problémy, ovšem ty jsou daleko méně řešeny než ty, které mají fakultní nemocnice. To také hejtman sdělil ministryni zdravotnictví a na další schůzce se již bude jednat o konkrétních věcech.

Musíme tedy předložit, jaké finanční prostředky si pro krajské nemocnice představujeme a k čemu by měly sloužit. Něco již máme připraveno, ovšem tento týden na tom ještě budeme pracovat. Samozřejmě bychom potřebovali peníze na zdokonalení některých přístrojů, ale také například na jejich údržbu. Fakultní nemocnice dostávají vždy více finančních prostředků než nemocnice krajské.