Město Cheb v květnu vyhlásilo takzvaný generální pardon. Dlužníci měli do září šanci zbavit se úroků z prodlení. Kolik obyvatel města o tuto možnost projevilo zájem?

V případě dluhů spojených s užíváním městských bytů se takzvaný generální pardon setkal s poměrně velikou odezvou. Dluh zaplatilo přibližně 150 nájemců. Asi v deseti procentech případů činila úhrada více než 10 tisíc korun. U nebytových prostor byl zájem menší. Svoje dluhy vůči městu vyrovnalo zhruba 60 nájemců.

Takzvaný generální pardon spočíval v tom, že dlužníci města, kteří do 30. září letošního roku zaplatili jistinu dluhu, tedy vlastní dlužnou částku, a případné soudní či exekuční náklady, mají šanci na odpuštění penále v podobě úroků z prodlení nebo poplatků z prodlení. Definitivně o tom musí ještě rozhodnout zastupitelstvo.