Od začátku plánování se však proti ní staví sami obyvatelé města i sdružení Arnika. Ta totiž poukazovala na fakt, že je město Cheb spoluvlastníkem investorské firmy, tedy společnosti Terea. Krajský úřad Karlovarského kraje tedy rozhodl, že se projektem bude zabývat úřad ve Františkových Lázních.

Během pár dní však vešel v platnost zákon, že se podobná rozhodování přesouvají na nejbližší obec s rozšířenou působností. To by byl v tomto případě úřad v Sokolově. Ten je ale zakládajícím členem Odpadové společnosti, což je vlastně konkurenční projekt. Sokolovský úřad by tak byl zase podjatý z pohledu Chebských. Kraj proto nakonec určil, že bude územní řízení probíhat v Aši. Proti tomu ale byla podána dokonce hned dvě odvolání, a to občana Chebu a spolku Arnika.

Obyvatelé města mají jedinečnou příležitost vyslechnout si besedu o ZEVO.

„Ta se uskuteční v úterý 19. dubna od 17 hodin. Beseda se uskuteční v restauraci ´Papírák´ na Švédském Vrchu. Společnost Terea zřídila kvůli lepší informovanosti veřejnosti také webové stránky www.zevo-cheb.cz, na kterých mohou všichni získat bližší informace o připravovaném zařízení," uvedla tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková. Podle projektu by ZEVO mělo zpracovat až 20 000 tun zbytkového komunálního odpadu ročně. Na Chebsku se ročně vyprodukuje asi 32 000 tun komunálního odpadu. Spalovna by tak městu měla ušetřit 38 milionů kWh za rok, které by muselo vyrobit spalováním fosilních paliv.