Atraktivní lákadlo pro turisty, milovníky přírody, stanice pro handicapovaná zvířata u rezervace Soos v Novém Drahově, hlásí nový zajímavý přírůstek. Je jím kalous ušatý. Po vyléčení se tento opeřený pacient vrátí zpět do přírody.

Záchrannou stanici pro poraněné živočichy, kde se pravidelně nachází okolo dvaceti zvířat, provozuje Městské muzeum Františkovy Lázně při přírodovědném pracovišti Soos. „Část našeho zařízení je zpřístupněna veřejnosti denně od 9 do 17.30 hodin a je součástí prohlídky naučné stezky a muzejních expozic přírody. Jsou zde umístěna nejen zvířata, která v důsledku poranění již nelze vypustit zpět do přírody. Ta vyléčená jsou samozřejmě v co nejkratší době vypouštěna zpět do přírody, stejně tak dochovaná mláďata vypadlá z hnízd," popisoval Karel Brož, správce přírodovědného pracoviště Soos městského muzea.

Ve stanici se obvykle nachází okolo 20 kusů zvířat, která se průběžně mění. „Často se objevují zbytečně odebraná mláďata srnek, zajíců, ale také ptáků, o kterých si lidé myslí, že jsou opuštěná. Rodiče je v přírodě ale dokrmují i mimo hnízdo, nebo se k nim pravidelně vracejí," upozorňoval Brož a dodal, že u nich je spíše zajímavé, že nejstarším obyvatelem stanice je výr velký. Ten je zde ubytovaný po ztrátě části křídla už dvacet let. „Trvalými nájemníky řadu let jsou také sova pálená, luňák hnědý nebo jestřáb lesní. Nejvíce je zde poštolek obecných a kání lesních, které v průběhu roku dosahují počtu až několika desítek kusů," uvedl Brož. Posledním pacientem na Soosu je podle Brože kalous ušatý. „Vypadl z hnízda a našly ho děti v autokempu Dřenice. Už začíná být samostatný. Sám se krmí. Čeká ho brzké vypuštění do přírody," dodal Brož.