České i zahraniční lidové koledy, vánoční písně i známé pohádkové vánoční melodie se nejdříve nesly vánočně vyzdobenou kaplí. Sbor s sebou přinesl drobné doprovodné hudební nástroje a přítomní pacienti, sestry i lékaři měli možnost se na části koncertu sami podílet svým zpěvem i hrou. Po koncertu bylo pro přítomné připraveno k ochutnávce domácí cukroví.

Z kaple pak sbor zavítal na čtyři nemocniční oddělení chodbou i u každého pokoje zněly alespoň krátce koledy pro radost všem pacientům i zdravotnímu personálu.

„Koncert sboru Chorus Egrensis se opravdu vydařil," řekl k akci nemocniční kaplan otec Metoděj. „Ta radost byla na lidech vidět. Určitě bylo dobré vyjít z kaple i na oddělení a přinést to vánoční očekávání a naději ven, mezi nemocné i vytížený personál."

Nemocniční kaple je pacientům i jejich rodinným příslušníkům k dispozici v Chebu od června 2015, na obnovení kaple se podílelo ekumenické sdružení chebských duchovních ve spolupráci s vedením nemocnice.TÍM VŠAK KONCERT neskončil. Z kaple se sbor vydal na čtyři nemocniční oddělení. Díky tomu chodbou i u každého pokoje zněly alespoň krátce koledy pro radost všem pacientům i zdravotnímu personálu. Zdroj: Deník/ (sim)