Výrazné zlepšení péče o pacienty s chorobami srdce umožní nové vybavení kardiologického oddělení Karlovarské krajské nemocnice (KKN). Nové přístroje stály téměř 60 milionů korun a pacientům začnou sloužit během několika následujících měsíců.

Nemocnici se podařilo získat 50 milionů korun od Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Pro nemocnici je to velmi významný den. Chtěl bych poděkovat také kraji, který přispěl částkou zhruba devět milionů korun,“ řekl Zdeněk Horák, ředitel KKN.

V rámci projektu získá nemocnice například angiografickou linku, která umožňuje ošetřovat pacienty s infarktem myokardu formou léčby. „Pořízen bude také rentgen pro komplexní elektrofyziologické vyšetření, elektrofyziologické záznamové zařízení či echokardiograf,“ řekl Michal Paďour, primář kardiologického oddělení. Kromě toho bude oddělení vybaveno také ještě monitorovacím systémem koronární jednotky, zvýšeným počtem telemetricky monitorovaných lůžek a novým intravaskulárním ultrazvukem.

„Cílem tohoto projektu je dovybavení oddělení novými přístroji, aby se zlepšila jeho úroveň,“ pokračoval. Karlovarské kardiologické oddělení bylo v roce 2009 zařazeno do sítě 17 kardiovaskulárních center, jejichž vybavení je přesně definováno Ministerstvem zdravotnictví.

„Některé přístroje už v současné době máme, ale bohužel nejsou naše, ale jsou pouze pronajaté. Až bude k dispozici nová technika, tak se samozřejmě zvýší počet úkonů. Mohu potvrdit, že se jedná o nejdůležitější vybavení, které v současné době potřebujeme,“ dodal primář. Kardiovaskulární centrum je spádovým pracovištěm pro 320 tisíc obyvatel Karlovarského kraje. Ročně se na oddělení provede 1 800 srdečních katetrizací, 700 koronárních angioplastik a 200 implantací kardiostimulátorů.

Momentálně na oddělení pracuje jedenáct lékařů, z toho šest s atestací. „Po personální stránce je zde velice silný tým, který může konkurovat například nemocnici v Liberci či Ústí nad Labem. Od roku 2006 je na našem oddělení 300procentní nárůst personálu. Koncem tohoto měsíce u nás končí jeden mladý a velmi schopný lékař, který odchází pracovat do sousedního Německa. Ovšem nemá to nic společného s velmi diskutovanou výzvou Děkujeme, odcházíme,“ uzavřel primář Michal Paďour.