Už šestnáctou sezonu funguje v Doubravě u Lipové na Chebsku soukromé Muzeum chebské lidové architektury. Návštěvníci zde najdou kromě unikátních hrázděných staveb, které jsou citlivě restaurovány do podoby, jakou měly v polovině osmnáctého století, také zemědělské stroje a nářadí, které se na venkově používaly od poloviny osmnáctého století až do druhé světové války. Expozici doplňuje také výstava chebského lidového nábytku.