Z parčíku se stalo místo, kde je příjemné si na chvilku posedět, ochutnat minerální vodu a je opět dobrým cílem procházek nejen návštěvníků, ale i místních.

„Kompletní revitalizace prostoru začala už v loňském roce, kdy došlo k odstranění nevyhovujících pěších komunikací a k odstranění některých přestárlých dřevin,“ informovala Zora Rákosová z odboru životního prostředí mariánskolázeňské radnice.

V letošním roce pak město pokračovalo opravou a renovací vlastního pítka minerálního pramene, vyčištěním nerezových součástí altánu a mozaikové dlažby.

Parčík také doplnily lavičky a nechybí záhony s květinami.

„Tuto investici ve výši přibližně pěti set tisíc korun město hradilo z finančních prostředků, které Mariánské Lázně získaly z odvodů za zábor zemědělské a lesní půdy,“ uvedla.

„Jsem toho názoru, že to u Antoníčkova pramene vypadá opravdu nádherně, a zájem o návštěvu tohoto pramene také vzrostl,“ zhodnotil revitalizaci starosta Martin Kalina.