Lidé se dočkají nového systému cest, laviček a mnohého dalšího. Náklady dosáhnou 4 milionů korun.

„Původně plánovaná kompletní rekonstrukce parku měla být nákladnější. S ohledem na to, že se nenašel vhodný dotační titul, ze kterého by se daly na rekonstrukci parku získat prostředky, rozhodlo se město dále nečekat a úpravy provést v úspornější variantě z prostředků města,“ uvedl chebský místostarosta Michal Pospíšil.

V rámci úprav parku dochází k rekonstrukci cest a veřejného osvětlení a revitalizaci zeleně. Doplněn bude také nový mobiliář. „Hlavní cesty dostaly nový, dlážděný povrch. Použit není přírodní kámen, ale betonová dlažba, která je levnější a lépe se udržuje,“ vysvětlil mluvčí města Chebu Tomáš Ivanič.

CHEBSKÁ KNIHOVNA.
Chebská knihovna nabídne francouzské drama Happy End

Dvě méně frekventované boční cesty budou mlatové. Kolem centrální části vznikají nové trvalkové záhony. „Do budoucna bychom chtěli do centrální části parku umístit také nějaký vodní prvek, nejspíše jednoduchou fontánu, takže nyní jsme pro její budoucí instalaci vše připravili. Stavební část úprav parku bude dokončena v průběhu příštího týdne a v polovině října se bude osazovat nový mobiliář,“ upřesnil místostarosta Michal Pospíšil.

Před třemi lety se velké revitalizace dočkaly i chebské Městské sady. Celkové náklady dosáhly necelých jedenácti milionů korun. Během obnovy parku došlo k jeho prosvětlení, úpravě cest, ale také k výměně mobiliáře. Během úprav parku bylo vykáceno několik stromů, ty však město Cheb nahradilo novými dřevinami.

Vloni se vylepšení dočkaly i Riegrovy sady, které dlouhá léta byly spíše odpudivé. Dnes tam malí i dospělí naleznou několik dětských hřišť, nové lavičky, cesty, posilovnu pro seniory anebo veřejné osvětlení, které tu v minulosti nikdy nebylo.

Ilustrační foto.
Nelíbilo se mu, že mu ničí dům, dostal kamenem