Když pasování na školáky, tak se vším všudy. Tímto způsobem pojali slavnostní okamžik organizátoři ve Skalné a budoucí prvňáčky pasoval na rytíře vědění sám král na hradě Vildštejn. „Ve jménu božím, ve jménu svatého Michala a ve jménu svatého Jiří staniž se právoplatným žákem třídy první.“ Tak zněla formule, kterou si vyslechly děti, jež se po letních prázdninách stanou žáky základní školy.

Mezi budoucími školáky vládla nervozita. V rukách rodičů a příbuzných se ale s okamžikem příchodu krále s družinou objevily kamery či fotoaparáty a nastal lov na nejlepší záběr.