Otázka pro Tomáše Ivaniče z chebského městského úřadu: 

Už jen pár dní zbývá do začátku prázdnin. Pokud rodiče budou cestovat do zahraničí s dítětem mladším 15 let, jak je to s cestovními doklady?

Od roku 2012, kdy se zrušily zápisy dětí do dokladů rodičů, musí mít i každé dítě ve věku do 15 let při cestě do zahraničí vlastní cestovní pas nebo občanský průkaz do zemí EU, schengenského prostoru a zemí, se kterými je uzavřena vzájemná dohoda. Požádat o vydání pasu je přitom třeba s určitým předstihem. Vydání klasického pasu s biometrickými údaji, který má platnost 5 let u občana staršího 15 let pak 10 let může trvat až třicet dní. Pro vydání cestovního pasu bez biometrických údajů, takzvaného bleskového pasu, platí sice lhůta patnácti dnů, má však platnost pouze půl roku. Tady musí být občané obezřetní. Některé země totiž požadují, aby pas platil ještě alespoň dalšího půl roku, což s 'bleskovou' variantou pasu nelze splnit. Vydání 'rychlopasu' občanům do 15 let je zpoplatněno částkou 1000 korun, u občana staršího 15 let pak 1500 korun, u klasického pasu se standardní čekací lhůtou je to 100 korun, u občana staršího 15 let 600 korun. Zájem o vydání cestovního pasu je v tuto dobu kvůli blížícím se dovoleným o něco vyšší. Momentálně nejsme schopni vydat standardní pasy s biometrickými údaji v kratší lhůtě, protože pasy s biometrickými údaji nezajišťuje náš městský úřad, ale vyhotovuje je pro Ministerstvo vnitra speciální tiskárna, která je pak hotové zasílá ministerstvu a odtud jsou poté rozesílány jednotlivým příslušným úřadům. O nový pas lze v Chebu požádat v budově radnice v ulici 26. dubna, naproti Komerční bance.