O době mezi lety 1061 až 1300 bude v místní přednáškové místnosti od 18.15 hodin hovořit PhDr. Pavel Šebesta. „Přednáška je ze série akcí připravených ve spolupráci s Rotary klubem Cheb.

V říjnu jsme proto mohli obohatit nabídku pořadů pro veřejnost o Novověký Cheb pohledem archeologa Mgr. Michala Beránka z chebského muzea, v listopadu se dostalo na Chebský hrad v toku času s kastelánem PhDr. Tomášem Dostálem a minulý měsíc na Vývoj Chebska v raném středověku, který přednesl PhDr. Pavel Šebesta,“ uvedla Martina Kuželová, ředitelka Městské knihovny v Chebu.