„Předtím se opravovala technologie jímání a odtoku minerálky, viditelnými změnami prošlo bezprostřední okolí mimo jiné s novými cestami, parkovištěm, lávkou přes potok a dřevěným altánem," vyjmenoval mluvčí města Aše Milan Vrbata.

Na nátěr fasády byly použity odstíny, které objekt vrátily do historické podoby. V Pasekách zbývá ještě vydláždit okolí pavilonu a přístupovou cestu.

První práce v Pasekách se uskutečnily už v lednu, kdy kvůli kolísání vydatnosti pramene odborná firma opravila systém jímání vyvěrající vody. V dubnu, v rámci druhé etapy, stejná firma vyhledala a opravila původní odpadní potrubí, takže přebytečná minerálka nyní odtéká do potoka samospádem a už není potřeba čerpadla.

„Pracovníci odboru správy majetku a investic našeho úřadu zajišťují pravidelné rozbory minerálky. Letošní měření potvrdila zlepšení mineralizace, u některých látek téměř o 100 procent. Výrazně přibylo také oxidu uhličitého," dodal Milan Vrbata.