Velké množství návštěvníků loňských Chebských dvorků zaujal program Mediálního centra a místní knihovny. Zaměřený byl na chebskou synagogu, která stála naproti knihovně. Mediální centrum teď přichází s další podobnou akcí. Zájemcům představí pesach, také nazývaný jako svátek nekvašených chlebů.

„Během tří dnů od 13. do 15. dubna (9. – 11. Nisan 5771, dle židovského kalendáře) si ukážeme, jak se slaví židovské Velikonoce,“ vysvětlovala Jana Kofránková, ředitelka Mediálního centra. Také ty jsou pohyblivé. „Pesachové sedery začínají letos 18. – 19. dubna,“ uvedla.

A rozhodně je na co se těšit. „Vše odstartuje Seder – hostina, která se koná v předvečer Pesachu,“ popisovala průběh akce. „My ji budeme slavit ve středu 13. dubna od 18 hodin v Městské knihovně v Chebu. Předsedat jí bude náš již tradiční host - chasidský Žid Jaroslav Achab Haidler (na snímku), který bude vysvětlovat symboliku jednotlivých chodů.“ Každé jídlo zde totiž má svůj smysl a řád.

„Pokud nestihnete sederovou hostinu, menší ochutnávku s neformálním výkladem dostanete i při workshopech, které se budou konat ve čtvrtek a v pátek 14. a 15. dubna od 15 do 18 hodin na zahradě knihovny, kde si zároveň opět budete moci vyzkoušet psát hebrejské znaky, zkoumat jejich symboliku, zahrát si hebrejské pexeso a další,“ lákala Jana Kofránková návštěvníky. Jak podotkla, všechny akce jsou volně přístupné veřejnosti.

Novinkou letos bude přímé zapojení Integrované střední školy Cheb.

„Studenti budou mít 13. a 14. dubna samostatné dopolední workshopy,“ uvedla ředitelka centra. „Studenti školy, která stojí na místě, které kdysi patřilo právě synagoze, si tak budou moci citelněji uvědomit zvláštní souvislosti mezi minulostí a současností místa, kde žijí a studují. Samozřejmě preferujeme volnou, tvořivou formu poznávání. Hlavním lektorem bude Jaroslav Achab Haidler a Iveta Bellová, Chebanka, která u něj léta studuje hebrejštinu,“ dodala.

Akce jsou financovány Ministerstvem kultury ČR a z dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. Organizátorem je Občanské sdružení BALIME, partnery Integrovaná střední škola Cheb a Městská knihovna v Chebu.