Plné ruce práce měly uniformované složky s rozehnáním rváčů, když se na pěší zóně v Chebu rozhodla početná skupina osob, že si konflikty vyříkají takříkajíc ručně. Podle záznamu z městského kamerového systému šlo zhruba o tři desítky lidí (na snímku).

„Někteří z nich byli pod vlivem alkoholu,” uvedl velitel hlídkové služby Městské policie (MP) Cheb Stanislav Makovička s tím, že k případu povolal MP operační důstojník Policie ČR. „Případ si k šetření převzala policie, my jsme přijeli v rámci součinnosti pomoci s uklidněním situace,” doplnil Makovička.
Řada lidí utrpěla při šarvátce zranění, jiné si odvezla policie k výslechu.

Jak upřesnila mluvčí policie Martina Hrušková, největšími výtržníky byli tři muži ve věku 19, 28 a 41 let. Z toho ten nejstarší byl v takovém stavu, že skončil na záchytce.

„Policisté zadrželi tři osoby pod vlivem alkoholu, z nichž ten nejstarší byl na základě rozhodnutí lékaře převezen na protialkoholní stanici,” sdělila Hrušková.
„Případ jsme šetřili jako přestupek proti veřejnému pořádku a neuposlechnutí výzvy úřední osoby a celou věc odevzdáme ke správnímu řízení,” dodala.

Neuposlechnutí výzvy úřední osoby je přestupkem, kterého se dopustí ten, kdo neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, za který lze uložit pokutu do pěti tisíc korun.

Zákon o přestupcích uvádí podle paragrafu 47, odst. 1, písm. a) a b), že přestupku se dopustí ten, kdo neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, poruší noční klid. Za tyto přestupky hrozí také pokuta do pěti tisíc korun.