Od čtvrtka 1. února mohou žáci základních škol podávat přihlášky na školy střední, a mnozí z nich už se tak začínají učit. V tom, jak budou u zkoušek úspěšní, ale hraje roli i to, na kterou základní školu dítě chodilo. Jsou mezi nimi totiž velké rozdíly. Odhalila to analýza datové redakce Deníku a společnosti prijimacky.ai.

Obecně platí, že žáci v Karlovarském kraji jsou v testech a prokázaných znalostech méně úspěšní, než je tomu v ostatních krajích. Přestože se tento negativní trend rok od roku zlepšuje, stále platí, že prioritní pro vzdělávání žáků je výběr školy. A tento průzkum na Chebsku udělal zajímavé zjištění. V žebříčku pěti základních škol, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky na střední školy, se dostaly jak školy v Chebu, i když překvapivě ne mezi prvními, ale také v Lubech či Dolním Žandově, v Lázních Kynžvart nebo ve Františkových Lázních.

Zdroj: Deník

V matematice si s testy nejlépe poradili žáci v Základní škole v Lubech, dosáhli na úspěšnost 41, 32 procenta. Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50 procent tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Což se žákům v Lubech stoprocentně nepovedlo, ovšem i tento výsledek je pro školu velmi povzbuzující.

Hned v závěsu za ZŠ v Lubech je Základní a mateřská škola v Dolním Žandově, kde žáci v testech dosáhli na 40, 36 procenta. Chebské základní školy se v matematických testech překvapivě umístily až za Luby a Dolním Žandovem. Tři poslední příčky v přijímačkách na střední školy obsadily Základní škola a Mateřská škola Čtyřlístek, kde žáci dosáhli v matematických znalostech na 37,43 procenta, za ní se umístila 1. Základní škola Cheb se 36,81 procenta a TOP pětku základních škol v Chebu uzavírá Svobodná chebská škola a gymnázium, kde žáci v testech z matematiky uspěli na 36,17 procenta.

Český jazyk
Základní škola Luby, okres Cheb, příspěvková organizace 60,11%
Základní škola a mateřská škola Lázne Kynžvart, okres Cheb,příspěvková  organizace 55,76%
Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb,příspěvková organizace 53,06%
1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace 51,42%
Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1 49,28%Matematika
Základní škola Luby, okres Cheb,příspěvková organizace 41,32%
Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace 40,36%
Základní škola a lesní mateřská škola Čtyřlístek 37,43%
1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace 36,81%
Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o.36,17%
Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let

V testech z češtiny byli žáci na Chebsku úspěšnější než v matematice. Ale ani zde školy z Chebu na prvních příčkách nedominují. První místo v elitní pětce základních škol obsadila znovu Základní škola v Lubech. Žáci tam zvládli testy na přijímačky na střední školu na 60,11 procenta. S pětiprocentním odstupem, s 55,76 procenta, následuje Základní škola Lázně Kynžvart a třetí příčku obsadila Základní škola v Dolním Žandově se 53,06 procenta. A až na čtvrté pozici se umístila 1. Základní škola v Chebu.Tam žáci v testech z češtiny dosáhli na 51,42 procenta. Mezi pět neúspěšnějších škol v testech z češtiny na Chebsku se dostala i Základní škola v České ulici ve Františkových Lázních.

Mezi prvními pěti Základními školami v testech na přijímací zkoušky žáků na střední školy na Chebsku s podivem nedominuje Cheb, ale okolní obce. V průzkumu například velmi zabodovala Základní škola v Dolním Žandově.

Podle ředitelky základní školy v Dolním Žandově Věry Havlíčkové základ úspěchu tkví v dobrém pedagogickém zázemí, v aktivním přístupu učitelů k novým metodám a hlavně v trpělivosti, lidskosti a snahy uspět, a to jak ze strany učitelů, tak i samotných žáků. Tato venkovská škola poskytuje každoročně vzdělání přibližně 150 žákům, a to nejen z Dolního Žandova, ale i okolních obcí.

"Z devátého ročníku nastupují naši žáci další stupeň vzdělávání buď na střední školy, anebo na odborná učiliště. Než však o svém dalším osudu rozhodnou, musí své znalosti získané na naší škole zúročit u přijímacích zkoušek. Jedná se o prověření žáků hlásících se na maturitní obory ve srovnání s jinými zájemci z ostatních škol. V tomto směru již po několik let vykazujeme velmi dobré výsledky. Úspěšnost přijatých žáků je vysoká, některé roky i 100 procent," uvedla ředitelka. Základem těchto výsledků je podle ní cílevědomá a systematická příprava. "Učitelé žáky motivují zábavnou a tvořivou formou, připravují jim výukové materiály tak, aby si snadněji osvojili a procvičili učivo, které je obsahem přijímacího řízení. Zároveň učitelé matematiky a českého jazyka nabízejí možnost soustavného doučování v průběhu celého školního roku. Jde tedy o nadstandartní přípravu, které pedagogové věnují čas nad rámec svých pracovních povinností. Vedení školy tyto aktivity podporuje. Vytváří vhodné podmínky jak pro žáky, tak učitele a snaží se zajišťovat didaktické učební pomůcky napomáhající snazšímu pochopení učiva. Žáci jsou tak více vtaženi do výukového procesu moderními technologiemi a přístupy jednotlivých pedagogů. Ráda bych tímto proto poděkovala za práci nejenom všem učitelům, ale i ostatním zaměstnancům, kteří se na chodu školy podílejí," uzavřela ředitelka Věra Havlíčková.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy
Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat