Tento tříletý projekt je financován z prostředků Evropské unie. Celkové náklady se blíží 300 milionům korun.

Záměrem testování není jen zjištění znalostí jednotlivých žáků, ale i komplexní hodnocení škol.

Jedinou školou na Domažlicku, která se testování zúčastnila, bylo Gymnázium Jindřicha Šimona Baara v Domažlicích.
Akce trvala dva dny, nejprve proběhlo testování znalostí z českého jazyka, další den pak z matematiky a anglického jazyka.
Znalosti byly ověřovány u žáků 4. ročníku osmiletého studia. Celkem se zkoušení zúčastnilo 27 žáků.

„Úspěšnost na naší škole byla velmi dobrá. Nejlépe uspěli studenti v matematice, kdy z 27 zkoušených studentů odpovědělo 18 bez chyby,” hodnotí výsledky testování ředitelka gymnázia Jana Štenglová.
Každý test trval 45 minut a byl vyplňován žáky online, tudíž se výsledky dozvěděli hned po jeho vyplnění.

Studentka Kateřina Karpíšková ze 4.B byla s výsledkem testu spokojená: „Sama jsem se nijak nepřipravovala, otázky odpovídaly mým znalostem, test tedy dopadl podle mých očekávání.”

Při testech byli přítomní dva inspektoři z České školní inspekce, kteří na průběh dohlíželi. Gymnázium tedy nebylo nijak technicky ani administrativně zatížené.

„Test by neměl sloužit k sestavování žebříčků, která škola je nejlepší, protože není možné srovnávat různé druhy škol na různých místech, ale jde hlavně o to, poskytnout zpětnou vazbu pracovníkům jednotlivých ústavů. Stejně tak ani v tomto zkušebním testu nešlo o to, dělat výsledky, ale vyzkoušet, zda to takto bude fungovat,” dodává Jana Štenglová.

Autor:Dana Neumannová