"Jménem hlavního vyjednavače, lídra a předsedy hnutí Josefa Märze směřoval požadavek VOKu vždy na dvě hlavní oblasti – zdravotnictví a větší podporu amatérského sportu, kdy si představovali navýšení podpory o deset milionů korun. S větší podporou masového a mládežnického sportu nemají Piráti sebemenší problém a budeme ho prosazovat všemi směry. Pokud pan Vaněk mířil na podporu sportu profesionálního, tak i díky Pirátům funguje od letošního roku dotace na podporu sportovní infrastruktury v Karlovarském kraji, na kterou dosáhnou i vrcholové sportovní kluby. Ty mohou žádat o příspěvek na služby, které sportovní infrastruktura poskytuje,  energie a nájem sportovní infrastruktury. Taková dotace je v souladu  s pravidly de minimis Evropské unie. Tato podpora by podle Pirátů měla probíhat i nadále," dodávají. Tvrdí, že podle představy některých zastupitelů Karlovaráků jsou Piráti proti sportu. "Naopak. Piráti prosazovali a budou prosazovat co nejširší podporu zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit a podporovat přirozený pohyb všech obyvatel. Zároveň budeme financovat infrastrukturu pro tyto aktivity. Nabízíme panu Vaňkovi jednání a podporu takového programu. Pokud mu tedy skutečně jde o sport a náš kraj?" uzavírají.