Plán je jedna věc a jeho realizace je druhá. Město Cheb ve spolupráci s většinou organizací, které se v Chebu zabývají sociálními službami, sestavilo Komunitní plán. Jeho příprava trvalo rok a půl, ale teprve nyní přichází čas ho naplnit. Komunitní plán dává odpovědi na otázky, jak dobře v Chebu fungují sociální služby a co je třeba zlepšit či doplnit.

„Tento projekt je specifický tím, že na konci jsme vlastně na začátku,“ řekla Anna Doubková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví chebské radnice. „Máme vydiskutovaný a krásně vytištěný komunitní plán a teď vlastně začíná práce - jeho realizace.“

Na tvorbě Komunitního plánu se sešlo několik pracovních skupin, které dávaly podněty ke zlepšení poskytování sociálních služeb v Chebu. Byli to: lidé se zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi a mládež a lidé společensky nepřizpůsobiví. Na základě dotazníkového šetření se z prvních tří jmenovaných skupin vrátily reakce, které daly odpověď na otázku, co v Chebu chybí, nebo s čím jsou lidé málo spokojeni.

Osobám se zdravotním postižením nejvíce chybí chráněné a podporované bydlení či krátkodobá péče při nesoběstačnosti, senioři postrádají denní či týdenní stacionář a osobní asistenci, rodiny s dětmi chtějí azylový dům pro matky či otce s dětmi, zdá se jim nedostačující kapacita mateřských škol a jeslí, postrádají psychiatra pro děti a mládež. Není možné vyjmenovat všechny výsledky průzkumu. Komunitní plán je k nahlédnutí na odboru sociálních věcí chebské radnice.

„V Chebu funguje komunitní plánování už od roku 2006 a tento projekt, který financoval Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočet České republiky, napomohl k vzdělávání zapojených pracovníků,“ vysvětlila Petra Lhotáková, projektová manažerka Chráněných dílen Joker. „Myslím, že pracovní skupiny mezi sebou komunikovaly dobře a nyní je čas splnit to, co jsme si naplánovali,“ informovala Lhotáková.

V Komunitním plánu zároveň najdou lidé přehled všech zapojených organizací i s popisem jejich činnosti, nabízenými službami a dokonce i s pracovní dobou a sídlem.

V plánu je také možné najít, co všechno už bylo splněno, které úkoly přechází do dalšího období, a co se dosud nepodařilo zajistit.
Mezi nesplněné úkoly se řadí mimo jiné zbudování víceúčelového hřiště ve Wolkerově ulici nebo otevření detašovaného pracoviště protialkoholní a toxikologické poradny. Dosud také není zpracován jednotný preventivní program pro mládež.