Podle stanoviska Dopravního inspektorátu Policie ČR by případné zřízení přechodu v těchto místech bylo značně problematické a znamenalo by stavební úpravy. Rada města Aše zprávu odložila na příští schůzi s tím, že bude doplněna o důvody, proč je také problematické umístit přechod pro chodce v ulici Kamenná.