„Dnes řešíme se společností dodání dvou strojů. Budou instalovány v lokalitách, které by měly vypadat opravdu co nejreprezentativněji,“ uvedl starosta Františkových Lázní Jan Kuchař. Městkou kasu vyjde dodání dvou automatických sekaček na zhruba půl milionu korun. „Údržba těchto ploch je finančně náročná s ohledem na intensitu údržby, takže jde o návratnou investici,“ řekl. Ale město nechce stroje primárně kvůli ekonomické úspoře, ale hlavně kvůli kvalitě. Po dobu zkušebního provozu byly porovnávány seče a jednoznačně se ukázalo, že údržba automatickými sekačkami je kvalitnější a zároveň dochází k lepší zádrži dešťové vody. Navíc se automatizací odbouraly i přejezdy techniky do této lokality, tedy došlo ke snížení zplodin a také k menšímu ničení pískových cest v centru města.

Františkovy Lázně ale musí vyřešit ještě několik důležitých věcí. „Od samého začátku jsme řešili, aby se nic nestalo dětem a psům, to je jasné. Nepočítali jsme ale s vandalismem. Nepředpokládali jsme také, že někteří lidé budou řešit přehazování sekačky nebo její vypínání. Takže nyní řešíme s dodavatelem toto zabezpečení,“ vysvětlil starosta. Podle předpokladů by se běžnou součástí údržby zeleně měla automatická sekačka stát už letos v létě.