Na revitalizaci hřbitova Krásná Lípa v současné době pracuje nadační fond Historický Cheb. Ten už stačil dokončit úpravu okolí židovského pomníku a už se chystá na další projekt.

Přeměna okolí památníku před mostem do Hájů, kde se od roku 1874 do zničení nacisty v roce 1944 nacházel židovský hřbitov, je již hotová. Dál pokračují úpravy zdevastovaného hřbitova Krásné Lípy na důstojné pietní místo. Práce by zde měly být hotové do konce září.

A hned poté se začne s přípravou dalšího projektu.

„Poté bychom chtěli zahájit projektovou přípravu rekonstrukce kašny u kostela sv. Václava," uvedl předseda správní rady fondu, chebský místostarosta Michal Pospíšil. „Kašna je ve velice špatném technickém stavu. Prasklá je například její kamenná vana, kašna pochopitelně není funkční, takže z ní netryská voda. Rekonstrukce, která by vedla k jejímu zprovoznění, by se mohla realizovat v příštím roce. Kamenná ulice by tak na obou koncích získala atraktivní vodní prvek. V horní části by to byla právě tato kašna, ve spodní již opravená Cechovní kašna."