Takový je výsledek manželských sporů mladé dvojice v Aši. Jak ale vyplynulo z policejních informací, neřeší 27letý muž a 26letá žena své neshody podobným způsobem poprvé. Jen to tentokrát zašlo trochu daleko.

Dostala lahví do obličeje

„Žena byla napadena svým manželem, a to lahví do obličeje,“ upřesnil mluvčí záchranky Lukáš Hutta. „Převezli jsme ji na oddělení ORL v chebské nemocnici, kde byla ošetřena,“ dodal.
„Vzájemné útoky nejsou u této dvojice nic nového,“ poznamenala překvapivě policejní mluvčí Kateřina Dohnalová. „Hlídka u nich nebyla poprvé,“ uvedla.

Na deset dní musel pryč

Okolnosti poslední pře jsou ale stále předmětem šetření, protože ani jeden z manželů se dosud nedostavil na policii k výslechu. Policie ovšem využila zákonné možnosti a muže na 10 dnů vykázala z bytu.

Do bytu smí jen s policistou

Při tomto právním úkonu má vykázaná osoba zákaz vstupu do vymezeného prostoru, zákaz navazování styku nebo kontaktu s ohroženou osobou a musí na místě odevzdat všechny klíče od společného obydlí, které drží.

Má ale právo vzít si před odchodem věci osobní potřeby, osobní cennosti a osobní doklady, věci nezbytné pro podnikání nebo výkon povolání, ovšem pouze jedenkrát v průběhu desetidenního vykázání a jen v přítomnosti policisty. Vykázání oznámí policista ústně vykázané i ohrožené osobě a vyhotoví potvrzení o vykázání, které jim předá proti podpisu. Součástí potvrzení o vykázání je vymezení prostoru, na který se vykázání vztahuje.