„Úřad získal jako odúmrť celkem 193 párů ponožek,“ informoval Slavomil Janov, referent samostatného oddělení komunikace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Ačkoli byly ponožky, se kterými zesnulý obchodoval, označeny soudem za bezcenné, a tedy určené k likvidaci, byly prostřednictvím našich internetových stránek nabídnuty k převzetí jiným organizačním složkám,“ přiblížil.

Díky tomu na likvidaci nepůjdou. „Ponožky byly nové, netknuté a v originálním balení,“ řekl. V podstatě současně v jeden okamžik se ponožky zalíbily hned dvěma státním příspěvkovým organizacím. „O ponožky zájem projevil Výchovný ústav a dětský domov se školou Kostomlaty pod Milešovkou a Léčebné lázně Lázně Kynžvart.“

Obě organizace vyřešily situaci gentlemansky. „Zájemci přistoupili na dohodu,“ sdělil Slavomil Janov. Výchovný ústav získal 96 párů a Léčebné lázně Lázně Kynžvart 97 párů z nabízených vlněných armádních ponožek. „Kromě armádních ponožek byly v pozůstalosti také myslivecké vlněné ponožky a zdravotní ponožky bez gumy,“ řekl referent. „A protože jsou ponožky ve výborném stavu, určitě ještě prokáží dobrou službu novým majitelům,“ dodal.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových získává odúmrť neboli jmění zůstavitele, jenž neměl žádné dědice ze zákona ani ze závěti, poměrně často. Kromě nemovitostí, sbírky knih, šperků nebo vzácných obrazů zdědil stát v minulosti po majiteli například psa. Mnoho věcí z odúmrtí končí také v muzeích. Jako například dědictví, jehož součástí byly pohlednice, knihy, soubory fotografií, úřední listiny z roku 1931 a dobové oblečení. Řada těchto předmětů byla před lety předána Krajskému muzeu v Chebu, Městskému muzeu Mariánské Lázně a Městské knihovně v Mariánských Lázních.

Blanka Andrášiková.
OTÁZKA PRO: Blanku Andrášikovou, pracovnici pro styk s veřejností Muzea Cheb