„Stavba pokračuje výborně, nicméně zhotovitel se dostal do určitých problémů s cashflow. Je to vyvoláno prudce rostoucími cenami materiálů, které poskakují o desítky procent nahoru, a také tím, že teď lávku v průběhu podzimu čeká nejnákladnější a nejnáročnější celé stavby, což je výsun samotného tělesa lávky na pilíře. Tam jsou zapotřebí super speciální součástky, které se přivážejí ze Švýcarska a z Thajska," říká starosta Chebu Antonín Jalovec.

Teď je zapotřebí stavební materiál předfinancovat. Mnoho milionů korun se musí výrobcům posílat předem, aby samotnou výrobu zahájili. „Kontaktovali jsme i Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který nám poskytuje dotaci,zda je dost možností případného předfinancování těchto výdajů. Příjemně nás překvapilo, že fond s tím problémy nemá a měl by ty výdaje předfinancovat, takže by do budoucna nemělo být ohroženo pokračování celé zakázky,“ sděluje.

Uznatelné náklady tvoří přes 80 milionů korun, ty kryje SFDI. Další desítky milionů jsou neuznatelné náklady, které půjdou za městem, ať už jde o různé dodatečné úpravy lávky a především i o výluky.

Původně měla lávka stát v květnu až červnu roku 2022. Vzhledem ale k okolnostem vznikl určitý skluz, takže po lávce se lidé budou moci zase projít v září roku 2022.