„Stavba pokračuje výborně, nicméně zhotovitel se dostal do určitých problémů s cashflow. Je to vyvoláno prudce rostoucími cenami materiálů, které poskakují o desítky procent nahoru, a také tím, že teď lávku v průběhu podzimu čeká nejnákladnější a nejnáročnější celé stavby, což je výsun samotného tělesa lávky na pilíře. Tam jsou zapotřebí super speciální součástky, které se přivážejí ze Švýcarska a z Thajska," říká starosta Chebu Antonín Jalovec.

Teď je zapotřebí stavební materiál předfinancovat. Mnoho milionů korun se musí výrobcům posílat předem, aby samotnou výrobu zahájili. „Kontaktovali jsme i Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který nám poskytuje dotaci,zda je dost možností případného předfinancování těchto výdajů. Příjemně nás překvapilo, že fond s tím problémy nemá a měl by ty výdaje předfinancovat, takže by do budoucna nemělo být ohroženo pokračování celé zakázky,“ sděluje.

Ilustrační foto.
Náklady na sociální služby v Chebu rapidně rostou, kraj městu pomůže

Uznatelné náklady tvoří přes 80 milionů korun, ty kryje SFDI. Další desítky milionů jsou neuznatelné náklady, které půjdou za městem, ať už jde o různé dodatečné úpravy lávky a především i o výluky.

Původně měla lávka stát v květnu až červnu roku 2022. Vzhledem ale k okolnostem vznikl určitý skluz, takže po lávce se lidé budou moci zase projít v září roku 2022.