S nástupem jara vzroste opět frekvence dopravy na silnicích a k celoročním řidičům se přidají i motoristé sváteční, kteří v zimě raději příliš nevyjížděli. Pro ty první i pro ty druhé by ovšem mělo platit, že je nejen správné, ale především rozumné nechat automobil pořádně zkontrolovat kvůli bezpečnosti své i ostatních účastníků silničního provozu.

Zejména vozidla, která jsou v zimě v plné permanenci, dostávají takříkajíc pořádně zabrat. Náročnější klimatické podmínky, střídání mrazu s oteplením, což bylo typické pro právě končící zimu, mohou zásadně ovlivnit funkčnost automobilu. Jedná se především o podvozek, výfukový systém, brzdy, ale i o další komponenty.

Své si vytrpí i zdánlivě tak banální součásti, které jsou ale pro bezpečnou jízdu velmi důležité, jako jsou stěrače, osvětlení apod. „Četné výtluky, tak typické pro české komunikace, potrápí především celý podvozek včetně tlumičů a jejich uložení," uvedl majitel společnosti Autoservice Garage, s.r.o., Arnošt Donth.

„Rozhodně bych doporučoval věnovat po zimě vozidlu zvýšenou pozornost. Každý motorista by si měl nechávat u odborníků stav automobilu průběžně kontrolovat. Pečlivou kontrolou se dají zjistit případné závady včas a dá se tím mnohdy předcházet větším škodám, jejichž odstranění může být dosti nákladné. Vždyť všichni se snažíme své prostředky vynakládat co nejúčelněji," uvedl Donth.

Pro sezonní řidiče by měla být kontrola před vyjetím na jaře víc než samozřejmá. Důležité je zkontrolovat především pohonnou jednotku, podvozek včetně brzd, osvětlení, provozní kapaliny a zcela jistě pneumatiky. Ty se začnou v příštích dnech měnit za takzvané letní. „Někteří řidiči ovšem ´dojíždí´ zimní pneumatiky i v letním období," poznamenal Donth.

„Tento zvyk se rozšiřuje s tím, jak lidé šetří, a nelze jej jednoznačně zavrhnout. Je třeba si ale uvědomit, že zimní pneumatiky mají za vyšších teplot zcela jiné vlastnosti, které mohou zásadním způsobem ovlivnit chování vozidla. Jedná se o delší brzdnou dráhu, zejména pak za mokra, větší valivý odpor, a tím spotřebu paliva," podotkl Donth.

Málokdo si uvědomuje i značné riziko při kombinaci různých zdánlivě „drobných" nedostatků, které ale mohou zásadně ovlivnit jízdní vlastnosti a tím i brzdnou dráhu. O kousek méně kvalitní brzdy + vůle čepů řízení + opotřebené tlumiče + špatná geometrie podvozku + ojeté nebo zimní pneumatiky = to je opravdu problém v situacích, kdy se řidič potřebuje rychle vyhnout překážce nebo zabrzdit na co nejkratší vzdálenost.

„Z testů vyplývá, že se může brzdná vzdálenost prodloužit i o 75 procent, to znamená místo 40 i 70 metrů, což může mít fatální následky. „Někdy může být cena za úspory opravdu značná," dodal Donth.

Po zimě se doporučuje rovněž použití přípravků k vyčištění a konzervaci laku a plastových dílů, které dostaly během náročného zimního provozu pořádně zabrat.

Další doporučení se týká údržby palivové soustavy. To proto, že v nádrži může v zimním období kondenzovat voda.

Zvláště když lidé jezdí s nádržemi poloprázdnými nebo vyjedou jen čas od času. „Vzhledem k vysokým cenám paliva přibývá řidičů, kteří tankují vždy jen pár litrů, a většina nádrže je prázdná. To jsou ideální podmínky pro kondenzaci vody v jejím vnitřku. I když jsou vozy vybaveny filtry, doporučujeme přípravek na odstranění vody z palivového systému použít," uvedl Donth.