„Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 5,60 %. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,62 %), který se umístil na 38. místě pomyslného celorepublikového žebříčku,“ informovala Jana Špačková z Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

V okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných v březnu oproti únoru zvýšil pouze v okrese Cheb (o 1,3 %), naopak ke snížení došlo v okresech Karlovy Vary a Sokolov (o 0,6 %, resp. o 1,0 %).

V Karlovarském kraji bylo k 31. 3. 2024 evidováno na úřadech práce celkem 9 431 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 684, tj. 92,1 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak nepatrně meziměsíčně snížil o 27, tj. o 0,3 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (5 059, tj. 53,6 %). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 468 (5,0 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 959 osob se zdravotním postižením.

Speed Marathon. Ilustrační foto.
Chebsko obsadí policie s radary, podívejte se, kde řidičům půjde o peníze

Téměř polovinu uchazečů o zaměstnání tvořily osoby ve věku 40 až 59 (4 352, tj. 46,1 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,7 let, nezaměstnaní tak byli o 0,5 roku mladší než před rokem. Z hlediska délky nezaměstnanosti došlo k výraznému meziročnímu nárůstu v kategorii uchazečů o zaměstnání od 9 do 12 měsíců (o 249 osob, tj. o 58,7 %) a od 12 do 24 měsíců (o 555 osob, tj. o 56,3 %). Úbytek počtu nezaměstnaných ve srovnání s minulým rokem byl zaznamenán pouze u nezaměstnaných, kteří byli v evidenci úřadu práce mezi 6 a 9 měsíci (o 89 osob, tj. o 7,4 %).

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,63 %. Po Ústeckém (6,01 %) a Moravskoslezském (5,37 %) kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,77 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (2,85 %) a ve Zlínském kraji (3,06 %).