Kolik žáků v letošním roce do škol skutečně nastoupí, to bude Krajský úřad Karlovarského kraje znát až začátkem října. „Musíme proto vycházet z informací platných pro rok 2015 a 2016," vysvětlila Jana Pavlíková, krajská mluvčí. Do prvních ročníků nastoupilo do všech středních škol zřizovaných krajem, soukromníkem a obcemi k 30. září 2015 2 990 žáků.

Pro školní rok 2016 až 2017 je pro 1. ročník denní formy vzdělávání na školách zřizovaných Karlovarským krajem počet volných míst plánován na 3 715. „Tento údaj zahrnuje i první ročníky osmiletých a šestiletého gymnázia. Jde o 330 žáků," upozornila krajská mluvčí. Do prvních tříd základních škol nastoupilo k 30. září 2015 3 102 žáků, do speciálních tříd 106 žáků. Výuku tedy celkem zahájilo 3 208 žáků. Počty žáků prvních tříd základních škol v Karlovarském kraji mírně rostly až do roku 2014, kdy v běžných třídách bylo 3 199 dětí. Už v loňském školním roce ale začal počet žáků opět klesat, a to na 3 102.

Karlovarský kraj v novém školním roce neplánuje žádné rušení jím zřizovaných středních škol. 

Nové obory:

V roce 2016/2017 krajské školy otevřou následující nové obory:
SŠ stravování a služeb Karlovy Vary otevírá obor Kadeřník
SPŠ Loket obor otevírá obor Telekomunikace
SZŠ a VOŠ Cheb otevírá obor Ošetřovatel