„To je neuvěřitelné, co se u nás děje,“ rozčiloval se Miroslav Pátý z Hazlova. Jeho matce, která je klientkou Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) Carvac v Aši přišla žaloba. Podle ní měla uhradit více než šest tisíc korun za to, že před rokem nezaplatila regulační poplatek 30 korun za ošetření v chebské nemocnici.

Miroslav Pátý se tedy neprodleně spojil s právníkem Krajské nemocnice a domluvil se s ním na mimosoudním vyrovnání. To činilo asi 600 korun. „V chebské nemocnici mi ale říkali, že takových žalob teď mají spoustu,“ uvedl Pátý. A stále přibývají.
Tento případ naštěstí dopadl dobře.

„Nahlédli jsme do dokumentace a zjistili, že pacientka byla vyslána od nás,“ sdělil právník Carvacu Jan Valdman. „Spojili jsme se s nemocnicí a doložili jsme, že pacientka přijala dar od kraje,“ uvedl.

„Jakmile potřebuje některý z našich klientů na vyšetření do nemocnice, vždy má doprovod, ať už se jedná o ošetřovatele nebo přímo zdravotní sestru,“ doplnil právník. Tento doprovod pak jde s pacientem i do ordinace, kde také pomáhá svému klientovi vyřizovat administrativní záležitosti spojené s regulačními poplatky.

„Volal mi právník nemocnice, omluvil se za vzniklé potíže a uvedl, že chyba vznikla na jejich straně,“ sdělil Miroslav Pátý o dva dny později. „Řekl mi, že nám přijde od nemocnice písemná omluva a všechny uhrazené peníze nám vrátí,“ dodal.

Žalob, ať už oprávněných, nebo neoprávněných, je mnoho. Hledat mezi uloženými daty lidi, kteří již svůj dluh uhradili, je podle mluvčí nemocnice Zdeňky Markové nemožné. „To jsou stovky a stovky jmen,“ poznamenala. Nicméně na základě několika rozhovorů se stěžovateli začala mluvčí prosazovat změnu systému. „Obrátila jsem se na ředitele nemocnice i na advokáta a chtěla jsem, abychom začali posílat upomínky. Nebyla jsem ale vyslyšena,“ řekla Marková. Přesto se jí podařilo dosáhnout alespoň něčeho. V současné chvíli vymýšlí právník, jakým způsobem bylo možné lidi upozornit na jejich dluh. Jednou z variant bylo i to, že nebude chodit hned žaloba, ale jakási předžalobní upomínka. Nikoliv od nemocnice, ale přímo od advokáta. Zda k tomu dojde ale není jisté.

Pokud si někdo není jistý, zda uhradil regulační poplatek za ošetření v nemocnici, může se v tuto chvíli telefonicky obrátit na Krajskou nemocnici. Podle jeho údajů a rodného čísla je možné tyto informace zjistit. Karlovarský kraj poplatky proplácí pacientům s trvalým bydlištěm v Karlovarském kraji a s českým státním občanstvím.

Jedná se o finanční dary na úhradu regulačních poplatků ve výši 30, 60, a 90 korun za zdravotní péči včetně poplatků za lékařskou službu první pomoci. Poskytnutí finančního daru se ale nevztahuje na výkon zubní pohotovosti.