U příležitosti tohoto výročí připravilo město pro obyvatele i hosty velké překvapení. Lázně začaly budovat jedinečnou dendrologickou stezku.

Prvním krokem při tvorbě stezky bylo označení více jak stovky zajímavých nebo významných dřevin, z nichž některé pochází ještě z doby založení parků Václavem Skalníkem.

Na originálně navržených a vyrobených jmenovkách spolupracovala s odborem životního prostředí mariánskolázeňské radnice místní umělkyně Nela Havlíčková. Ta se věnuje výrobě porcelánových objektů.

„Netušila jsem, jak rozmanitá je zdejší flóra,“ řekla mariánskolázeňská rodačka a výtvarnice Nela Havlíčková, podle níž bylo výborným tahem zvolit porcelán.

„Označeno bylo zatím 110 dřevin,“ informovala Zora Rákosová, autorka projektu a referentka Správy veřejné zeleně mariánskolázeňské radnice.

„Označené jsou zejména ty druhově zajímavé dřeviny nebo stromy, které odhadovaným věkem spadají do období založení tohoto přírodně krajinářského lázeňského parku.“ Dobu založení parku pamatuje odhadem patnáct až dvacet dřevin. Mezi ně patří například jilm vaz, dub velkokvětý nebo cypřišek nutkajský.

Tím ale celý projekt nekončí. Snahou je vytvořit do budoucna komplexní informační systém týkající se dřevin, který přiblíží místním občanům a návštěvníkům jejich zajímavosti a historii. Do budoucna by měly vzniknout například webové stránky, kde by bylo možné jednotlivé dřeviny najít a dočíst se o nich různé zajímavé informace. Správa veřejné zeleně také plánuje dendrologickou stezku doplnit několika infotabulemi přímo v parcích, kde se návštěvník dozví, kudy trasa vede, kde se na trase nachází jednotlivé dřeviny a jaká je historie které části parku.