Pod chebským sídlištěm Skalka roste nové dopravní hřiště. To přijde na 12 milionů korun a hotové by mělo být na začátku příštího roku.

Nové dopravní hřiště vzniká na nevyužitém pozemku v chebské Břehnické ulici vedle tenisových kurtů. Budou ho využívat nejen školy, ale i školky a odpoledne bude veřejně přístupné rodičům s dětmi. Vedle různých křižovatek tam bude i kruhový objezd a železniční přejezd se signalizací i bez ní.

„Dopravní výchova je povinnou součástí výuky na základních školách. Navíc v letošním školním roce došlo k jejímu rozšíření a musí být prováděna nejen na 1. stupni základních škol, ale i na 2. stupni," podotkl místostarosta pro školství Vladimír Hartmann.

Po dokončení hřiště jej bude zabezpečovat Dům dětí a mládeže Sova. Ten se věnoval dopravní výchově dětí již předtím, a to před svým sídlem v Goethově ulici.

Na vybudování hřiště se městu podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad.

„Dotace pokryje 85 procent nákladů, které mají být přibližně 12,5 milionu korun," dodal chebský místostarosta Tomáš Linda.

Součástí nového areálu bude také budova s učebnou a potřebným zázemím. Předpokládá se, že bude nové hřiště dokončené v lednu příštího roku.