V těchto dnech geologové připravují další práce, které by měly začít v novém školním roce. Výsledkem bude zhruba tři sta metrů dlouhá chodba k utuhlému magmatu v podzemí. Nedávno dovnitř odborníci umístili světla.

„Svoji část jsme již udělali. To znamená, vykopali jsme prvních několik metrů chodby, kterou jsme zajistili speciálním ocelovým oplechováním, dovnitř jsme už dodali světla, aby bylo uvnitř vidět, a na začátku u vchodu už máme umístěné helmy pro vstup do podzemí,“ sdělil seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Chodba je naprosto bezpečná, ale podle zákona musí mít lidé při vstupu do uměle vytvořené chodby helmu na hlavě. „Budou ji muset mít všichni, kdo se budou chtít do chodby podívat i po dokončení prací,“ upřesnil seismolog.

„Přece jen se jedná o důlní dílo pro vědecké účely. A podle zákona musíme zajistit bezpečí osob, které se v chodbě pohybují,“ upřesnil Milan Brož.

Až bude štola, která je ve světě známá jako Goethova, hotová, umístí do jejího nitra odborníci i speciální aparaturu.

„To z toho důvodu, abychom mohli ještě důkladněji například sledovat zemětřesení v této oblasti. Čedičem se totiž seismické vlny šíří trochu jinak, než jak je tomu například v žulovém masivu pod Skalnou, kde máme také rozsáhlou seismologickou stanici,“ podotkl Milan Brož.

Česko – saský řezbářský a řemeslný plenér 2018 na Božím Daru a Anenská pouť přilákaly davy.
Motorové pily jely na plný plyn

Uvnitř vyhaslé sopky by se tak mohly objevit přístroje na měření teploty, magnetismu anebo i na gravimetrické měření, kterým se zjišťuje změna tíhového pole Země.

Téměř dvě stě let stará štola v útrobách vyhaslé sopky Komorní hůrka u Chebu by mohla podle nových informací být hotová už na konci letošního roku. Ale to v případě, že při výběrových řízeních nenastanou nějaké komplikace. Seismologové na jejím zprůchodnění pracují už tři roky. Pro veřejnost se cesta za ztuhlým magmatem otevře ale až v srpnu 2019. Tehdy totiž uplyne 270 let od narození básníka a přírodovědce Johanna Wolfganga Goetha. „I posléze budou moci lidé do podzemí vstoupit jen s průvodcem,“ dodal Milan Brož.