Areál barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie od významného českého architekta Františka Maxmiliána Kaňky z let 1731-1736 s farou a novým hřbitovem byl v minulosti značně zdevastován a nyní se nachází v havarijním stavu.

Bez potřebných stavebních zásahů a rekonstrukčních prací hrozí objektu do několika let celkové zřícení. Proto se areálu kostela ujal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska a ve spolupráci s obcí Doupovské Hradiště se snaží o jeho celkovou záchranu.

Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska se zabývá mapováním, dokumentací, obnovou, ochranou a propagací památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje a Jaroslav Vyčichlo je jeho předsedou a zároveň také autorem regionální internetové topografické encyklopedie Karlovarského kraje Památky a příroda Karlovarska. Přednáška ve františkolázeňském muzeu se uskuteční ve středu 18. dubna od 19 hodin.