Jednání valné hromady společnosti Chevak Cheb, a.s., pobouřilo představitele Františkových Lázní. Při volbě členů dozorčí rady hlasováním ´neprošla´ kandidátka Františkolázeňských, odbornice v oboru bývalá ředitelka této společnosti Ing. Michaela Polidarová. Starosta Františkových Lázní Otakar Skala navíc poukazuje na podivné sponzorování, které patrně nahrazuje, minimálně některým politikům, platy, které podle zákona nemohli pobírat za účast v dozorčí radě. Město Františkovy Lázně neskrývá, že další právní kroky proti Chevaku budou následovat.

„Jako významný akcionář jsme navrhli dva své kandidáty na členství v dozorčí radě této společnosti. Místostarostu města Jana Kuchaře a zastupitelku, předsedkyni finančního výboru města a bývalou ředitelku této společnosti Ing. Michaelu Polidarovou," uvedl Skala. „Při této nominaci zastupitelé města, stejně tak jako například Mariánské Lázně, vycházeli především z názoru, že akcionáře by v orgánech společnosti měli zastupovat i odborníci a nejenom politici, jako je tomu dosud a bude tomu nejspíš tak i nadále. Se zásadou proporcionality odborné a politické nominace jsme zvolili jednoho odborníka a jednoho politika, abychom tuto zásadu zachovali," dodal starosta Františkových Lázní.

Na protest proti nezvolení Polidarové také okamžitě po svém zvolení rezignoval jediný zvolený zástupce Františkových Lázní v dozorčí radě Jan Kuchař. „Dalším důvodem odstoupení bylo zvolení zástupce akcionáře Lázně Kynžvart namísto druhého zástupce Františkových Lázní. Valná hromada nedala Františkovým Lázním žádný prostor k případné jiné nominaci, která musí být schválena zastupitelstvem města, a i přes deklaratorní sliby, především německého akcionáře, o dvou místech v dozorčí radě pro Františkovy Lázně tuto možnost zcela odmítla," popisoval Skala a dodal, že Františkolázeňští dokonce vyzvali předsedu dozorčí rady RNDr. Pavla Vanouška k okamžitému odstoupení z funkce předsedy dozorčí rady společnosti. „Je to kvůli jeho požadavku na kompenzaci příjmu formou sponzorského daru pro město Cheb, kterou zaslal na Chevak Cheb, a.s., a která je v rozporu se zákonem o střetu zájmů. Další právní kroky města budou následovat," řekl Skala důrazně.

Kandidátů do dozorčí rady bylo podle předsedy dozorčí rady společnosti Chevak Pavla Vanouška více, než kolik lidí mohlo být zvoleno. „Návrhy podaly nejen Františkovy Lázně a Mariánské Lázně, ale také zástupci Kynžvartu, což je po prvních dvou jmenovaných městech další největší akcionář," vysvětlil. „Jako předseda dozorčí rady vítám, že zde svého zástupce mají i menší obce." Požadavek na své odstoupení z postu předsedy dozorčí rady vidí Pavel Vanoušek jako nerelevantní. „Za zástupce, kteří ve statutárním orgánu nemohou pobírat odměnu, může ten, kdo jej tam nominoval, požádat o sponzorský dar," uvedl s tím, že v tomto případě je to město. „To znamená, že příjemcem dotace není dotyčná osoba, ale město, které navíc žádá na nějakou konkrétní akci či na podporu konkrétní činnosti." Jak doplnil, v době, kdy byl členem představenstva, použilo město tyto prostředky například na pořádání vánočních trhů. „O dotace žádalo stejně tak třeba město Aš či Františkovy Lázně. Nastalá situace mě mrzí, nemám z toho radost. Věřím, že jde ale o první reakci, a při dalším jednání se podaří mezi akcionáři najít přátelštější postoj a sblížit stanoviska," doplnil předseda dozorčí rady.

Celé vyjádření Františkových Lázní k jednání valné hromady:

Dne 10.6.2015 proběhlo jednání VH společnosti Chevak Cheb, a.s.
Významný akcionář této společnosti, kterým je město Františkovy Lázně, navrhl dva své kandidáty na členství v dozorčí radě této společnosti. Místostarostu města Jana Kuchaře a zastupitelku, předsedkyni finančního výboru města a bývalou ředitelku této společnosti, Ing. Michaelu Polidarovou. Při této nominaci zastupitelé města, stejně tak jako např. Mariánské Lázně, vycházeli především z názoru, že akcionáře by v orgánech společnosti měli zastupovat i odborníci a nejenom politici, jako je tomu dosud a bude tomu nejspíš tak i nadále. Se zásadou proporcionality odborné a politické nominace jsme zvolili jednoho odborníka a jednoho politika, abychom tuto zásadu zachovali.

Při dnešní volbě nedošlo ke zvolení Ing. Polidarové za člena dozorčí rady společnosti a tento krok Valné hromady město Františkovy Lázně a především jeho vedení, jako bezprecedentní zasahování do práv tak významného akcionáře, jakým město Františkovy Lázně bezesporu je. Toto se v historii společnosti Chevak Cheb, a.s. ještě nikdy nestalo přesto. Respektujeme právo tohoto orgánu společnosti takto rozhodnout, ale naprosto s ním nesouhlasíme. Na protest proti tomuto rozhodnutí také ke dni 10.6.2015, okamžitě po svém zvolení, rezignoval jediný zvolený zástupce Františkových Lázní v dozorčí radě Jan Kuchař. Dalším důvodem odstoupení bylo zvolení zástupce akcionáře Lázně Kynžvart namísto druhého zástupce Františkových Lázní. Valná hromada nedala Františkovým Lázním žádný prostor k případné jiné nominaci, která musí být schválena zastupitelstvem města, a i přes deklaratorní sliby, především německého akcionáře, o dvou místech v dozorčí radě pro Františkovy Lázně, tuto možnost zcela odmítla.

Při všech jednáních, která před jednáním valné hromady probíhala, nikdo z ostatních významných akcionářů, včetně německého akcionáře, ani na okamžik nezpochybňoval odbornou zdatnost Ing. Polidarové a přesto došlo k jejímu nezvolení. Z dozorčí rady společnosti se tedy stává navýsost politický orgán, kde si budou politici z jednotlivých měst rozdělovat, komu co společnost opraví a zainvestuje bez ohledu na skutečnou potřebu. Politici budou mít tímto společnost ve svých rukách a v případě, že jim Chevak Ceb, a.s. nevyhoví v některém požadavku, budou „strašit" tím, že na valné hromadě mohou zvolit podle odbornosti a nikoliv podle politického zadání.

Jako příklad toho, proč asi není žádoucí mít v orgánech společnosti odborníka, uvádíme velmi podivné sponzorování, které patrně nahrazuje, minimálně některým politikům, platy, které podle zákona nemohli pobírat za účast v dozorčí radě.
Vyzýváme tímto předsedu dozorčí rady RNDr. Pavla Vanouška k okamžitému odstoupení z funkce předsedy dozorčí rady společnosti z důvodu jeho požadavku na kompenzaci příjmu formou sponzorského daru pro město Cheb, kterou zaslal na Chevak Cheb, a.s. a která je v rozporu se zákonem o střetu zájmů. Další právní kroky města budou následovat.

Skala Otakar
Starosta Františkových Lázní