Obec Podhradí už má vybraný znak a vlajku. Doteď žádný neměla. Ze dvou návrhů vybrali sami občané ten s číslem dva. V modrém poli je bílá věž opatřená vlajkami, které symbolizují panovnické rody Neubergů a Zedwitzů.

Oba tyto rody patří neodmyslitelně k historii Podhradí. Počátkem 13. století se na východ od Aše usadili páni z Neubergu a vzápětí si na vysoké skalní ostrožně postavili nový hrad. Drželi jej až do vymření po meči roku 1395. Tehdy vyženili Podhradí Zedwitzové. Ti jej drželi celých dalších 550 let až do roku 1945.