Pozůstatky románského hradu, tří (!) zámků a několik dalších památek se nachází v malé obci Podhradí na Ašsku. Objevuje se mezi nimi několik unikátů.
Hradní věž nad silnicí patří k nejstarším dochovaným stavbám na Ašsku a evangelický kostel patřil k nejstarším v celé rakousko–uherské monarchii.


„Hlavně okrouhlou věž nelze přehlédnout. Stojí na vysoké skále a je to takový symbol obce,“ potvrdil chebský turista Luděk Vlček.
V dávné minulosti hrad a okolní panství vlastnili páni z Plavna a Neubergové. V roce 1395 se ale vlastníky stali Zedwitzové, kteří hrad a celé okolí drželi až do roku 1945.
Věž, která je z dálky viditelná, patřila kdysi k románskému hradu. Je vysoká zhruba 22 metrů a do výšky šesti metrů plně vyzděná. Vstupovalo se do ní po žebříku. Hradní areál zanikl při požáru v roce 1610.


Zedwitzové si v Podhradí postupně vybudovali tři zámecké objekty, ze kterých se do současnosti zachovaly jen trosky. Horní a dolní zámek stávaly nedaleko hradu, nový zámek vybudovali majitelé vysoko nad severozápadní částí obce. Horní zámek zanikl při požáru v roce 1902 a zbylé dva nepřežily šedesátá léta minulého století.
Soupis památek v Podhradí dále doplňují dva pomníky obětem válek umístěné nedaleko kostela a dva kamenné kříže.⋌ (pep)